Σχετικά με την Εταιρία

Ιστορική Αναδρομή

Η εταιρία ΗΛΒΑ Γ.Ν. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από τον χημικό μηχανικό Γ. Καρουζάκη. Ξεκίνησε την παραγωγή βαφής Αλουμινίου πρώτη στον νομό Ηρακλείου τον απρίλιο του 1991 στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Χωστός.

Τον Μάρτιο του 1997 μετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Από το 1994 παράλληλα με τη βαφή ασκεί και εμπόριο αλουμινίου με προφίλ της εταιρίας Hydro Aluminium Systems.

Το 2003 προέβη σε επέκταση του εργοστασίου με σκοπό την επέκταση της βαφής αλουμινίου σε αποχρώσεις ξύλου.

Από τον Απρίλιο του 2004 παράγει κανονικά τις αποχρώσεις ξύλου στο αλουμίνιο πρωτοπορώντας σε ένα αντικείμενο στο οποίο μέχρι και σήμερα δεν παράγει καμία άλλη εταιρία ηλεκτροστατικής βαφής στην Κρήτη.

Τέλη του 2004 αναλαμβάνει τμήμα κατασκευής αυλόπορτας με την επωνυμία Tecnogate.

Πιστοποιήσεις

ΕΝ ISO 9001:2000 και EMAS

Επιδίωξη της ΗΛΒΑ Γ.Ν. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ είναι ο συνεχής έλεγχος και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας. Για το σκοπό αυτό υλοποίησε την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2000.

Επίσης η Εταιρεία υλοποίησε την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και μέσω αυτού συνεχίζονται να επιθεωρούνται όλα τα μέσα και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Φωτογραφικό Αρχείο από Έκθεση

Η ΗΛΒΑ Γ.Ν. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ έχει λάβει μέρος το 2005 και το 2006 σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην ΚΡΗΤΗ η οποία έγινε στις ΓΟΥΒΕΣ Ηρακλείου Κρήτης και αφορούσε την κατοικία.